Historische beelden van Goeree Overflakkee
Gepresenteerd op DVD

Flakkee is un eiland en 't waeter is brêêd.
Wie d'r weunt, ken d'r wel over praete.
Het liekt ongelokkig mar zonger de bôôt,
Ken j'ons eiland onmeuglik verlaete.
Mar ik gloave, dat juust deur dat waeter zô wied,
Waar j'op plekken niet over ken kieke,
Hier un volkje weunt met un eigen idee,
Tussen gorzen in slikken in dieken

 

Refrein:
Kom saem gezonge van 't mooie Flakkee,
Waar m'n wete van zwêête en zwoege.
Mar al motte me sjouwe, me binne tevree,
Bie twiejen, bie 't oesten in ploegen.
Want van ons ken je lêêre, hoe deur erbeid en kracht,
De beste vrucht as un zegen je wacht,
Want van ons ken je lêêre, hoe deur erbeid en kracht,
De beste vrucht as un zegen je wacht.

 

As de zunne in 't Oosten de wolken kleurt,
Dan stae m'n hier klaer op den akker.
M'n haal een schoft in de kluten gesjouwd,
In dan wordt er een stadsmens pas wakker.
Mar komt in de zeumer es an op Flakkee,
In kuiert es over de velden,
Dan zie je pas goed, wat een boer hier bereikt,
Hie wint vruchten, zoô zie je zelden.
Refrein:

 

En as op den aevend het werk is gedaen,
Dan gaemen gezellig staen praete.
Mit een dampende pupe în een doôze tebak,
Op de kaoie, de heule of de straete.
Daer wordt wat verhandeld, daer hoor je wat an,
Daer stae je echt voor je genoegen,
Dan lache m'n smaekelijk in verzaemle weer moêd,
Voor den volgende dag om te zwoege.
Refrein:

Reacties

 

alles is al klaar

kantje levantje

Als iemand ergens kort lid/bij is geweest

T  was mar un blauwe maendag

Ben je nou helemaal(gek geworden)!

Bin joe noe glad beleadteafelt!

ben je zwanger?

moj  je bevalle

Ben jij er zo één?

Istie man ju meutje?

Bij je moeder een avondmaaltje eten

Un superpertje doewe bie moeders

bij mooi weer in huis zitten

aan het broeskoekeren

boodschappen doen

om boaschappen gaen

Daar heb ik een ander idee bij

Doch ut nie

daar is niets mis mee

geen hoekje de punt af

daar moet ik eens over nadenken

daar mokkus passies over prakkizeere

Daar zijn weinig mensen

Dr zitte drie maensen en een Oudurper

dan ben wel dom

dan bije wel een vaerke oak

Dat is opgeknapt

t ziet er weer kaellef ut

Dat is ver weg

das un aand over de brugge

Dat kan je nergens kopen

Da kei naarugus meer kriegen

Dat zult u zelf moeten uitzoeken

Kiek mar

De emmer is in de put gevallen

De  eaker is in de tras gevalle of de eaker is in de welle gevallen

de pan uit likken

de  pan uut kreauwen

De stuipen krijgen

De  pozen kriege

Die heeft een flinke voorgevel

ZO, die heit een flienke bos hout voor de deure!

die is gek

die spieker nie ohge

Die persoon is niet helemaal goed bij zijn hoofd.

Die heiter een paer op't gors laopen.

Die spoort niet.

Die is niet nes een aere.

Doe je eigen zin

Lae su borste!

domme jongen

lompe  kaffer

Een dikke buik

Een  groate poake

een groet

hai  sai saebel

Een grote voorgevel

Juun in duhn tuun

Een hele erge stank.

Stienken as een bunzing.

een hoogmoedig mens

di heit stroengt anzn schoenen

een karweitje doen

een klusje doewe

een plasje plegen

de aerpels ofgieten

een simpele ziel uit Ouddorp

die komt van achter t duunhek

Er slordig uit zien

Je ziet tur uut as Hoosje Pik

Flakkee, land van de hoge bomen

Land van de haoge baomen

Ga eens aan de kant met je voeten

Haelj poatstikkenis weg

ga eens opzij!

gae's home!

gestorven

uutun tied

Hallelujah brood met suiker

Hallelujah  brôd mit suuker

hallo, hoi

hai sai (Sommerdieker)

Heftig braken en overgeven

Over Hellevoet heen spoege

Het is bloedheet buiten

De mossen valle doad van 't dek

Het is een aardige jongen

T' iz en aerdege joon

Het raam helemaal opendoen

waegenwied open

het vlees is zo gaar als boter

het  vleis is gaer as een daauwtje

hij gaat naar huis

hie gae naer stee

hij gaat naar huis

hie geat dun hit voere

hij heeft het al aan mij beloofd

hie heit ed al am mien verzeit

hij/zij is gierig

die schiet nie vor aeluve

Hoe moeten we nu?

Hoemon we noe?

Hoge bomen vangen veel wind

Hoage boamen vangen veul wind

iets waar te weinig zout in zit

te lucht gezouten

ik ben toch niet gek

ik bin toch niej deur 'n uul uutgebroeid

Ik doe mezelf iets aan

Ik krauwe zo mijn nabel opuh

Ik ga het eten klaarmaken

Ik ga voor ,t zootje zurrege

ik ga naar huis

ik ga dun hit voere

ik heb een puist op mijn rug

Ik ha een puuste op m'n rik

Inwoner uit Dirksland

een stropdasse

Inwoner van Ooltgensplaat

Plaatse windbulen

je word nooit door een eerlijk mens de waarheid gezegd

je word nooit deur een eerleke waegen overreje mar altied deur een strondkarre

Je ziet er slordig uit

Je ziet er uit als Hoosje Pik

Kat in de zak gekocht

Da's een leutertuugje

Kom, ik zal eens (weg) gaan

Kwâ, ik zal es oprieze

kop op!

hout  m haeg!

lapje met uien van de boer

un meatje dordejuun

Lichamelijk niet veel waard zijn

ut is un slecht houtje wat laegende breekt

Moet je kijken wat een ding ik heb!

Moje kieke wa'n dieng dák háá!

naar huis gaan

ik gae mn schoenen thuusbringe

Niet zo slim

luchtgezoute

onder invloed zijn

Stik in d'n olie

Op de dijk slenteren

op dun diek kuiere

schrijft het maar op je buik

je kent wel op je buuk schrieve

slim als een deur

zo link as een looie deure,alleen niet zo zwaer

varken

kuus

vlees is zo gaar als boter

vleis is zo gaer as'n daauwtje

waar is je vrouw?

waer ist groatje?

wanneer Herkingen gesloten is

t  zeil leit dr over

Wat heb jij vieze nagel randen?!

Je liektnt weln zeune van dn doadgraever

Wat jij kan, kan ik ook.

Wat joe ken. ken ik aok.

we gaan vanavond nog een paar uur wieden

me gaen nog en aeventschoofke wieje

We zijn er gaan kijken

me binne dur weze kieke

We zullen achter de waarheid komen.

Al motte de kroaien ut uutbriengen.

wil ik ook hebben

mok  aek he

zal ik maar zeggen.

zak mar zaege (zmz).

zo gaar als boter

ut vleis iszo gaer as 'n daauwtje

zo goed als nieuw

geen kweeltje an

 

 

 

As de Koaie jenever was dan kreege de lusters gien plekke van de nielusters.
Dat kost kap en keuvel = Dat kost alles.
Ouwe beugers, ouwe bedelaars.
Van ebbe komme = te laat komen, de vissers gingen met vloed de haven uit.
Zunn eige mast overboord zeile = zijn eigen ruiten ingooien
Daer zal de mast niet van breke = dat is niet erg, dat kan wel.
Je mot uut de kinkels bluve = kinkels zijn de kronkels in een touw.
Iemand deur de zeilen jaege = de loef afsteken.
't Anker gaan winden = gaan slapen = onder zeil gaan.
Hij vaert midden in de vloot = hij heeft gemiddelde verdiensten.
De gullen gaan met 't aas weg = de kosten zijn net zo groot als de opbrengst.
Vis in maert is 't bakke niet waerd.
Hut lek boven kriege = over 't kwade punt heen zijn.
Met de dweil door 't gangboord laape = vleien.
Hij vaert mee als de mast op een schuut = hij heeft niets te zeggen.
Je mot je netten mar uitzette = proberen er achter te komen.
Ze gaat op 'n andere haven = haalt elders haar boodschappen.
Mit de wind de haeven uutkunne = 't begin loopt mee.
'As je gien visser wil worre, gae je mar nar de drukkerieje'.
De eerste sleep is den besten = het eerste is het beste.
Deêr is in alle pitjes geên vis - het loopt niet altijd mee.
Hie heit een klap van de stagfokke gehad: hij is niet normaal.
Hie komt van ebbe = hij komt te laat.
Deêr stieng nog al zeê = daar vielen harde woorden.
Op de luierbalk zitte = niet veel uitvoeren (balk of plank bij 't roer).
't Waait in z'n zeiltje, 't Lek boven hè.
De gullen goô mit 't aes heen.
d'r is geen bokking zoe maeger of d'r braedt vet uut.


Lees meer...
Oenze tied
Goeree Overflakkee
 
 
Wij verzorgen DVD presentaties
 
 
Van alle dorpen op Goeree Overflakkee
 

Heeft u ook wel eens van die vragen;

  • hoe zag ons dorp er vroeger uit?
  • hoe ging dat met vervoer, ziek zijn, de landbouw, enz?

Inmiddels hebben we een groot aantal historische beelden op DVD zodat we op die tijd kunnen terug kijken.

We nemen u, met moderne apparatuur, mee terug in de tijd van Ons Eiland.

Wij kunnen voor uw vereniging of club ook een DVD-presentatie verzorgen.
 
Interesse:
Voor inlichtingen of aanvragen kunt u contact opnemen met
Jaap Maliepaard tel (0187) 61 15 71.
 

De DVD's zijn vooralsnog niet te koop


 

 
 

Er zijn
Aantal bezoekers
Counters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl